Hakkımızda

Adapazarı’nın iki kurucu ailesinden biri Gubarizade lerden Elhacc Ahmet Efendi’nin vakfedip gelirlerini teminen dükkanları ve hamamıyla birlikte 1837 yılında yaptırdığı ahşap camii 1943 zelzelesinde yıkılmıştır.1950 yılında şehir eşrafınca kurulan Adapazarı Camiler ve Kur’an Kursları Kurma ve Koruma Derneği tarafından Tozlu Camii Kebiri’nin temeli 03.12.1954 tarihinde atılmıştır.Tozlu Camii ibadete 1965 yılında açılmıştır.Bu arada camiler derneği 15.02.1965 tarihinde toplanan fevkalade  kongre kararı ile Tozlu Camii Kebiri ve Külliyesi Tesisi adı ile ve ayrı bir statü ile bünyesinden ayrılmıştır.Daha sonra 1971 yılında kanunun değişmesi ile Vakıf kurma serbestisi verilince iş bu tesis Tozlu Camii Kebiri ve Külliyesi Vakfı adı altında devam ede gelmektedir.1965 yılında idare kurulu başkanlığını tüccar Hacı Asım bey daha sonra sırası ile tüccar Hacı Mustafa Tever, öğretmen Celal Akın,Salih Sipahier,tüccar Hakkı Taşöz,tüccar Tahsin Kara ve el-an başkanlığı yürüten tüccar Tarık Pekerkendir.
Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar, ancak o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar. Hz. Muhammed S.A.V
Sana kitabı indiren O’dur. Onun (Kur’an) bir kısım âyetleri muhkemdir, ki bunlar kitabın esasıdır, diğerleri ise müteşâbihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu (kişisel arzularına göre) te’vil etmek için ondaki müteşâbihlerin peşine düşerler. Hâlbuki onun te’vilini ancak Allah bilir; bir de ilimde yüksek pâyeye erişenler. Derler ki: Ona inandık, hepsi rabbimiz katındandır. (Bu inceliği) yalnız aklıselim sahipleri düşünüp anlar. Ali İmran 7
Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk hâlinde, hatta başkası, sana tercih edildiğinde bile, dinle ve itaat et. Müslim, İmare, 35

Burslarımız

Yayınlarımız